A kulturális térfoglalás és az új magyar Zsdanov

A Fekete-féle egyesület, amit hivatalosan Magyar Művészeti Akadémiának neveznek, tavaly elfoglalta a Nemzeti Kulturális Alapot. Az elaggott belsőépítész hatalmi étvágya kielégíthetetlen. Egykor Révai Józsefet nevezték magyar Zsdanovnak, ám napjainkban Fekete György lépett elő Andrej Alekszandrovics Zsdanov méltó szellemi örökösévé.

A Fekete-féle egyesület, amit hivatalosan Magyar Művészeti Akadémiának neveznek, tavaly elfoglalta a Nemzeti Kulturális Alapot. Az elaggott belsőépítész hatalmi étvágya kielégíthetetlen. Egykor Révai Józsefet nevezték magyar Zsdanovnak, ám napjainkban Fekete György lépett elő Andrej Alekszandrovics Zsdanov méltó szellemi örökösévé.

 

Nincs abban semmi meglepő, hogy az NKA döntése szerint lényegében megfelezték a művészeti folyóiratok támogatására szolgáló összeget, néhány területen pedig harmadolták. A Szépirodalmi Kollégium a tavalyi keret harmadával gazdálkodhat, s a képzőművészeti lapok támogatására is csak 24 millió forint jut az idén, a tavalyi kb. 70 millió helyett.

 

Mindeközben a Kormány 150 millió forintot ad a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-nek egyebek között a kortárs magyar irodalom terjesztésére, s mindig jut egy-két milliárd forint plusz pénz a Fekete vezette valaminek, néhány százmillió Kerényi rettenetének. Ha nem elég az a művészeti folyóiratoknak, amit az NKA-tól kapnak, lehet majd sorban állni és alázatos kérelemmel hozzájuk fordulni némi kiegészítő támogatásért, s aki érdemes rá, bizonyosan kaphat is majd egy szerény, ám legkevésbé sem sértő összeget.

 

Nincs abban semmi meglepő, hogy az Orbán-rezsim nem szereti a kulturális sokszínűséget, még ezt a hazán belüli multikultit sem. Általában nem szeretik a kultúrát a szotyolázásban megfáradt fiatal demokraták, meg a Tormay Cecilbe beleszerelmesedett agg keresztény demokraták.

Sok szálon épül Orbán önkényuralmi rendszere, s ennek része a hivatalosan meghirdetett nemzeti keresztény kultúrától – amely persze nem nemzeti, s a legkevésbé sem keresztény – idegen elemek kiiktatása, elhallgattatása. Most még nem a nagy fekete autó jön a szerzőért, éppen csak a megjelenési, megszólalási lehetőséget veszik el. De lesz majd ez másként is.

 

“A burzsoá kultúra dekadenciájára és romlására jellemzők a miszticizmus és babona orgiái, a pornográfia iránti szenvedély. A burzsoá irodalom “kiválóságai” – a burzsoá irodalomé, amely eladta tollát a tőkének – ma tolvajok, rendőrspiclik, prostituáltak, huligánok” – mondta Zsdanov a Szovjet Írószövetség első kongresszusán 1934 augusztusában. „A mi országunkban az irodalmi mű főhősei az új élet aktív építői – munkások és munkásnők, téesz-dolgozó férfiak és nők, párttagok, üzletvezetők, mérnökök, az Ifjúkommunista Szövetség tagjai, úttörők… A művészi ábrázolás igazságosságát és történelmi konkrétságát a dolgozó nép ideológiai újraolvasztásával és oktatásával kell ötvözni a szocializmus szellemében… A mi szovjet irodalmunk nem fél a tendenciózusság vádjától. Igen, a szovjet irodalom tendenciózus, mert az osztályharc korszakában nincs és nem lehet irodalom, amely nem osztályirodalom, nem tendenciózus, állítólagosan nem politikus.”

 

A zsdanovi mondatokban tulajdonképpen csak néhány fordulatot kell kicserélnünk kinyíló pitypangra, keresztény erkölcsre, s máris remekbe szabott Fekete- vagy Kerényi-szöveg lesz belőle.

 

Előre hát Fekete elvtárs a lenini úton!

 

(nota bene: Fekete elvtárs számára a “Fekete elvtárs” megszólítás igazán ismerősen csenghet, elég sokat hallhatta évtizedeken át.)