Március 15. elé: az én liberális csodafegyverem

...megkísérlem körvonalazni az én saját liberalizmus-értelmezésemet annak reményében, hogy így néhány alaptalan előítéletet meg tudok talán bolygatni, valamint fel tudom hívni a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek figyelmét arra, hogy nem is állunk mi egymástól annyira távol. De legfőképpen azért, mert úgy látom, hogy kizárólag a liberalizmus segítségével váltható le ez a kormány a szélsőségek nélkül.

Illiberális államunkban sokszor hallok sokféle negatív véleményt, és ténynek álcázott előítéletet a liberalizmussal szemben. Eközben viszont megszámlálhatatlan példát látok a liberális eszme fájó hiányára a mindennapokban. Számomra ebben a helyzetben értelmezhetetlen módon, mégis közkeletű a liberalizmus ellenségképpé alakítása. Sokan szidják a liberálisokat, sokan megijednek ettől a szótól, sokan társítanak hozzá zsigeri elutasítást, de ezen véleményformálók az esetek többségében csupán tudatos félrevezetés áldozatai, vagy félinformációk alapján próbálnak ítélkezni.

A liberális alapértékek háttérbe szorítása két csoport számára igazi létkérdés. Az egyiket Orbán Viktor és “bandája” alkotja. Érthető, hiszen az önkényes uralkodásuk pontosan a liberális alapértékek megszegésével és figyelmen kívül hagyásával, valamint a liberális demokrácia kiskapuit felkutatva és kihasználva válhatott lehetővé, és fenntartható jelenleg is. A liberális eszméktől tehát jobban félnek, mint bármi mástól.

A másik ellenérdekelt csoport a legszélsőségesebbek, akik már nem “csupán” a demokrácia kiskapuit akarják kihasználni, ha hatalomhoz jutnak, hanem teljes egészében le akarják bontani azt. Nyilvánvaló tehát, hogy az ő legfőbb ellenségük is maga a liberális demokrácia, mely magában hordozza a védelmi mechanizmust a törekvéseikkel szemben.

Ebben a helyzetben úgy döntöttem, megkísérlem körvonalazni az én saját liberalizmus-értelmezésemet annak reményében, hogy így néhány alaptalan előítéletet meg tudok talán bolygatni, valamint fel tudom hívni a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek figyelmét arra, hogy nem is állunk mi egymástól annyira távol. De legfőképpen azért, mert úgy látom, hogy kizárólag a liberalizmus segítségével váltható le ez a kormány a szélsőségek nélkül. Nekem pedig nagyon elegem volt már a kormány ámokfutásából, és sosem tudnék alternatívaként tekinteni semmilyen szélsőségre sem.

 

Tehát számomra a liberalizmus – a “csodafegyver”- a teljesség igénye nélkül a következőket biztosan jelenti:

 • Nekem teljesen mindegy, milyen egy ember bőrszíne, származása, nemzetisége, vallása, neme, vagy kora, engem az érdekel, hogy milyen döntéseket hoz.
 • Mindenkitől annyit és nem többet várok csupán, mint amit fordított helyzetben az illető tőlem is elvárhatna.
 • Tudom, hogy minden ember számára a saját élete és világa a legfontosabb.
 • Tiszteletben tartom a tudást, a tényeket, az újításokat, az innovációt, a modernitást.
 • A sajátomtól eltérő véleményeket is el tudom fogadni, még akkor is, ha nem tudok azokkal azonosulni.
 • Nem akarom másokra erőltetni az álláspontomat, nem akarok senkit elnyomni, próbálok élni és élni hagyni.
 • Betartható szabályokban, élhető és életszerű törvényekben és azok szigorú betartásában hiszek.
 • A szabadság iránti elkötelezettségem sosem jelenti a szabadosság pártolását, és távolról sem jelent semmiféle anarchia iránti vágyakozást.
 • Az egyének mindennél fontosabb szabadsága és egyenlősége számomra a szabadon, félelem nélkül meghozható döntéseikben, valamint az egyenlő hozzáférhetőségben teljesedik ki.
 • Az egyének szabadságának korlátozását abban az esetben tudom csak értelmezni, ha az egyén akár egyetlen másik embernek, vagy annak a szeretteinek a szabadságát, vagy egészségét korlátozza, esetleg veszélyezteti.
 • Nem hiszek a cenzúrában, a szólás szabadsága mindaddig sérthetetlen, míg az adott vélemény nem próbálja ösztönözni a befogadót bármely más ember, vagy embercsoport szabadságának, vagy egészségének korlátozására, veszélyeztetésére.
 • A saját életemért, sikereimért és sikertelenségemért is vállalom a felelősséget, szembenézek a rossz döntéseimmel, és nem próbálok mást hibáztatni miattuk, nem keresek bűnbakokat.
 • Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek a segítségre szorulóknak.
 • Fontos számomra, hogy magyar vagyok, és mindenkit honfitársamnak tudok tekinteni, akinek az enyémmel megegyező a nemzeti hovatartozása.
 • Elkötelezett vagyok a fejlett nyugati demokráciák felé, melyek alapvetően mind liberális alapokra épültek, és nem tudok elfogadni semmilyen diktatórikus irányítási modellt.
 • Minél kisebb, de hatékony államban hiszek, melynek elsődleges feladata, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket a hozzáférhetőség kiterjesztésével, valamint a segítségre szorulók megsegítésével próbálja csökkenteni. Az állam pedig ezt a feladatát elsődlegesen a nyitott, előremutató közoktatáson és a korszerű, jól működő egészségügyön keresztül tudja leghatékonyabban végezni.
 • Hiszek a szabad piaci mechanizmusokban, azok önszabályozó képességében és a tiszta verseny védelmében, valamint a kis- és közép- vállalkozók kimagasló munkahelyteremtő képességében.
 • Jól működő jogállamot nem tudok elképzelni jogbiztonság nélkül, a visszamenőleges, és az átgondolatlan, egyoldalú törvénykezés úgy vélem, alapjaiban gátolja a jogbiztonságot.
 • A fékek és ellensúlyok meglétét és azok biztosítását tartom a mindenkori parlament kiemelt feladatának.
 • Úgy gondolom, hogy az egyéneknek minél több véleménynyilvánítási jogot és lehetőséget kell biztosítani a saját életüket érintő kérdésekben, akár rendszeres népszavazások útján is.
 • Alapvetően békepárti vagyok, és a konfliktusok erőszakos rendezését a végsőkig próbálom elkerülni.
 • Olyan közösségben érzem jól magam, ami valami mellett teszi le a voksát, olyanban sosem, ami csak valami, vagy valaki(k) ellen szerveződik.
 • A szexuális beállítottságot ugyanúgy kizárólag az egyének magánügyének tekintem, ahogyan a családalapítási elképzeléseiket, amibe az érintetteken kívül senki másnak nem lehet döntő beleszólása.
 • Fontosnak tartom a természet védelmét, a fenntartható fejlődést, és minden olyan innovációt, mellyel a környezetünk terhelését tudjuk csökkenteni, hiszen azon felül, hogy magyar vagyok és európai, azt sem felejtem el, hogy alapvetően földlakó.
 • A következetességet, a türelmet, a béke pártolását és a kitartást is erénynek tartom, míg a türelmetlenséget, a megalkuvást, az ellentétek szítását és a felszínességet gyengeségnek.

 

Folytathatnám a sort valószínűleg nagyon sokáig, de talán ennyi is elég ahhoz, hogy érthetővé váljon az én liberalizmusom. Csodafegyverem tehát nem ártalmas, nem idegenszívű, nem szabados, nem tolakodó, nem erőszakos, és nem csak elméleti. A fenti világnézet csupán a hatalommámorban úszkáló kormányra és a szélsőségekre jelenthet veszélyt, így Magyarország és ezáltal minden magyar ember érdekét szolgálhatja. De ez ugyebár csak az én liberalizmusom, ki tudja, kié milyen. Vagy, hogy egyáltalán van-e másnak is egy kis liberalizmusa…