Normális oktatásért

A Pedagógusok Szakszervezete Miskolc Városi Szervezete Titkárok Tanácsa (VTT) 2016. január 12-én egyöntetűen a Herman Ottó Gimnázium január 6-án megjelent nyílt levelének támogatása mellett döntött. A VTT elfogadta az alábbi követeléseket:

A Pedagógusok Szakszervezete Miskolc Városi Szervezete Titkárok Tanácsa (VTT) 2016. január 12-én egyöntetűen a Herman Ottó Gimnázium január 6-án megjelent nyílt levelének támogatása mellett döntött. A VTT elfogadta az alábbi követeléseket:

Az ország jövőjéért – hogyan tovább?

Kérések/követelések, amikkel javítani lehetne a jelenlegi állapotokon:

Irányítás-fenntartás

 1. Fejezzék be a forráskivonást az oktatásból! Nincs gazdasági fellendülés az oktatásba történő befektetés nélkül!Azonnal vizsgálják felül az EU-s pénzek elköltésének, a pályázatok kiírásának, az ezekhez kötődő közbeszerzési eljárások lebonyolításának – a gyerekek érdekeit egyáltalán nem szolgáló – gyakorlatát!
 2. Állítsák vissza az Oktatási Minisztériumot – azegységes irányítás létrehozására, hiszen az oktatásügy az a jövőbe való befektetési forma, amely a gazdaság működését alapvetően meghatározza! Erre nem sajnáljuk a pénzt – feltéve, hogy szakemberlesz az oktatási miniszter! Az teljességgel megengedhetetlen, hogy egy világnézetileg semleges iskolarendszer irányítását egy világnézetileg egyoldalúan elkötelezett párt embere határozza meg. Ez ellentétes az Alaptörvény által meghatározott, 2011. évi CCVI. lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló törvénnyel!
 3. A közoktatás helyi irányítását adják vissza az önkormányzatoknak– a megfelelő, másra nem költhető pénzeszközök központi forrásból történő hozzárendelésével egyetemben!

A KLIK 3 év alatt “finomhangolással” együtt bebizonyította, hogy teljesen alkalmatlan a feladat elvégzésére. Nincs szükség a Szakképző Centrumok felesleges – pénzpazarló, ugyanakkor az iskolák szakmai munkájához nélkülözhetetlen anyagokat nem biztosító működésére sem.

Az egységes országos szintű irányítás a mai napig nem valósult meg egyik területen sem – tankerületi és centrum igazgató-függő, hogy az egyes helyeken mit lehet szakmailag, vagy gazdaságilag kivitelezni. Ezek a felettes szervek csak nehezítik, sokszor kifejezetten csak akadályozzák az amúgy is folyamatosan nehezedő munkánkat.

 1. Adják vissza az iskolák önálló gazdálkodási jogát, mert a felmerülő problémákat operatív módon a keletkezés helyén lehet csak megoldani. Ezzel visszaadják az iskolaigazgatók valamennyi döntési jogát is – az iskola működtetését érintő valamennyi kérdésben.
 2. Azonnal szüntessék meg az általános iskolák, a gimnáziumok és a kollégiumok kettős irányítását(KLIK, mint “fenntartó” – csak a szakmai munkáért felel, Önkormányzat, mint “működtető” – az épületek állagáért felel). Van olyan, hogy a működtetésért az önkormányzat fizet a KLIK-nek, az meg a kapott pénzzel nem megfelelő módon gondozza a település tulajdonában maradt iskolaépületeket. Ezt a kettősséget azonnal fel kell számolni!

Tanulók

 1. A tankötelezettséget azonnal emeljék vissza 18 évre– mert már most látszik, hogy ezrek tűnnek el a közmunka zsákutcájában – a későbbiekben tömegek indulnak esélytelenül a munkaerő-piacon. Megfelelő munka nélkül pedig nem lehet családot alapítani – ez népesség-megőrzési érdek is!
 2. A legfrissebb érettségi változtatásokat azonnal vonják vissza!A változások nem érinthetik a tanulókat hátrányosan, nem érintheti már 2 évvel ezelőtt befejezett tantárgyak követelmény-rendszerét – mindenkinek joga legyen a tanultak alapján az érettségi vizsgát letenni!
 3. Azonnal szükség van a NAT teljes felülvizsgálatára, mert teljesen eltorzult mind tartalmilag, mind szerkezetileg. Kezdődjön el a munka, és ne csak kikérjéka gyakorló pedagógusok véleményét, hanem építsék is be a javaslatainkat! A természettudományos tantárgyak szerkezetének teljes felülvizsgálatára és összehangolására is szükség van. A tantárgyak közötti integráció jelenleg már lehetetlen, annyira szétzilálták!

Munkavállalók – pedagógusok, és az oktatást segítők

 1. Az életpálya-modellbőlméltatlanul kihagyott “oktatást segítő” munkatársainkra is terjesszék ki a bértáblát, állítsák vissza a – ’92-es Kjt-hez hasonló – bértáblát, ahol az A1 kategória legyen egyenlő a minimálbérrel! Lehetetlen állapot, hogy 30-40 év munkával is csak minimálbéren legyenek több tízezren, és még felsőfokú végzettségű, nem pedagógus munkatársaink is csak maximum garantált bérminimumot kapjanak!
 2. A pedagógusok minősítési és tanfelügyeleti,feleslegesen agyonadminisztráltellenőrzési terheit azonnal állítsák le! A külső ellenőrzések az eljárási szabályok – egyeztetési eljárások utáni – alapos átformálása után folytathatóak csak!
 3. Addig, amíg a megfelelő NAT-változtatások nincsenek meg –hagyjanak bennünket nyugodtan dolgozni – azokból a tankönyvekből, amelyeket mi megfelelőnek tartunk! Legyen ismét szabad a tankönyvpiac, és a tankönyvek elfogadás-eljárását bízzák független szakértőkre. Ne az állam mondja meg, miből kell tanítani, hanem a szakma! Legyen újból választék, amelyből a pedagógus döntése alapján taníthat.
 4. Az egyeztetés nélküli jogszabály-változtatásokat azonnal állítsák le– kivéve3 helyet: (ezzel biztosan minden szakmai-, és szakszervezet egyetért):
 • törölni kellteljes egészében a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény () 62. § (5) bekezdését, ami a megalázó “benntartózkodási időt”, a munkaidő 80 %-ában határozza meg – ez rögtön felszámolná az eseti helyettesítések ingyenességét is. Így is heti 40 óránál 25-%-al többet dolgozunk – határozhassuk meg önállóan, hogyan, mikor, mire fordítjuk ezt az időt. Ennek a pontnak a törlésével azonnal töröljük a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17. §-ának 8. pontját az eseti helyettesítésről, annak ingyenességéről is.
 • a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény (Nkt.) § (6) bekezdéséből azonnal töröljük a “hatvanöt” szót – ezzel valósul meg, hogy mindenkinek egyformán 22 tanórája lehessen csak. (Ez rögtön átírná a túlóradíjunkat is, az osztószám a jelenlegi 138, 5-ről 95,26-ra változna).
 • a “vetítési alap” helyettkerüljön vissza a “minimálbér” fogalma a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 38. § valamennyi bekezdésébe!

 

Ha nem teljesítik őket – demonstrálunk, ha azután sem: SZTRÁJK!

Pedagógusok Szakszervezete

Miskolc Városi Szervezete